درباره پرشیا سفال آب اصفهان

شـرکت پـرشیـا سفـال آب اصفهـان در سـال 1386 بـا هـدف تـولید لـولـه هـای سـرامیکـی بـرای اولـین بـار در کـشور تـاسیس گـردید.
تحقیقـات اولـیه و مطـالعات تکمیلـی طـرح تـوسط گـروهـی مـحقـق و عـلاقـه مند بـه تـولـید داخـل صـورت پـذیرفت .
از سـال 1390 بـا حضـور شـرکت سرمـایه گـذاری عمـران و تـوسعه اوج سپهر اصفهـان به عنـوان سـرمایه گـذار و سهـامـدار اصلی مراحـل احـداث کـارخـانه پیـگیری و آغـاز گـردید .
هم اکنون این کارخانه با قابلیت تولید سالیانه 500 کیلومتر لوله های سرامیکی در سه سایز 250 ، 300 و 400 میلیمتر در حال بهره برداری می‌باشد.

گواهی نامه

گواهی نامه

استــانـــدارد تـــولید

از شرکت RICOSIMA CERAMIC

 

گواهی نامه

کنتـرل کیفیت و آزمــایشگاه

از شرکت RICOSIMA CERAMIC

 

دفتر مرکزی

کارخانه

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت پرشیا سفال آب اصفهان می باشد