حمـل و نقـل لـولـه سـرامیکی

حمل لوله توسط لیفتراک

لوله های سرامیکی بصورت پالتهای بسته بندی شده تحويل می گردند و آنها بايستی بصورت مستقيم از روی تريلی تخلیه گرديده و بر روی سطح صاف و محكمی قرار داده شوند .

وقتي لوله های حمل شده بصورت پالتی انبار مي شوند، برای حمل لوله ها بايستی از اين موضوع اطمينان يافت كه عرض چنگال و مقاومت لیفتراک ، به اندازه كافي براي حمل بار مناسب و از تسمه و قلاب جهت حمل بصورت صحيح استفاده گردد .

حمل لوله توسط لیفتراک

حمل لوله توسط لیفتراک

لوله های سرامیکی بصورت پالتهای بسته بندی شده تحويل می گردند و آنها بايستی بصورت مستقيم از روی تريلی تخلیه گرديده و بر روی سطح صاف و محكمی قرار داده شوند . وقتي لوله های حمل شده بصورت پالتی انبار مي شوند، برای حمل لوله ها بايستی از اين موضوع اطمينان يافت كه عرض چنگال و مقاومت لیفتراک ، به اندازه كافي براي حمل بار مناسب ب از تسمه و قلاب جهت حمل بصورت صحيح استفاده گردد .
 مهاركردن لوله سفالی

مهاركردن لوله سفالی

در صورتيكه لوله بصورت تكی انبار مي شود بايستی درنظر داشت كه در سطح زيرين لوله از قطعات چوبی جهت مهاركردن آنها استفاده گردد
حمل و نقل لوله ها در محل

حمل و نقل لوله ها در محل

لوله ها را بايد در نزديكي محل لوله گذاري نگهداري نمود . در صورت نیاز به جابجایی لوله به صورت تکی، بهتر است كه به جاي لودر ، از جرثقيل و تسمه جهت حمل استفاده كرد . از قرار دادن لوله ها بر سطوح غيرپايدار پرهيز شود تا در هنگام بريدن نوارهاي محافظ از ریزش لوله ها جلوگیری شود. در هنگام لوله گذاري ، لوله ها مي بايست در فاصله مناسبي از ترانشه و در سمت مخالف خاكهاي تخليه شده ، قرار گرفته و با قطعات چوبی مهار گردد .
مراقبت های لازم از لوله های سرامیکی در محل انبار

مراقبت های لازم از لوله های سرامیکی در محل انبار

- نبايد لوله هارا از بسته هايشان تا زمان استفاد، خارج نمود و آنها را باید دور از محل ترافیک نگهداری کرد. - لوله ها و اتصالات را بايستی بوسيله پوشش های مناسب از تابش نورخورشيد ، درجه حر ارت بالا - يا شبنم زياد دور نگه داشت که اين امر باعث تمیزی لوله ها در هنگام اجرا نیز می شود. -اتصالات پلاستيكی ، روغن های مصرفی و رينگ ها بايستی در داخل كانتينرهای مسقف و به صورت محفوظ نگهداری شود و فقط در هنگام استفاده از محل خارج شوند .
 هرگز برای حمل لوله های سرامیکی از پاكت لودر استفاده نشود

هرگز برای حمل لوله های سرامیکی از پاكت لودر استفاده نشود

جهت جابجا کردن لوله ها سرامیکی از پاکت لودر استفاده نکنید زیرا به دلیل ثابت نبودن لوله ها احتمال وارد شدن ضربه های محکم به آنها می باشد و به دلیل عدم تسمه کسی ممکن است لوله ها روی هم لغزیده و از پاکت لودر بیفتند.
حمل با جرثقيل يا لودر

حمل با جرثقيل يا لودر

از زنجير يا طناب بخاطر احتمال شكستگی در لوله استفاده نگردد . تسمه بايستی از دور لوله ها و از خارج تخته زيرين گذرانده شود . در صورت نياز بايستی فردی جهت حمل، لوله ها را هدايت كند و موانع احتمالی از سر راه جرثقيل برداشته شود . براي تخليه لوله های سرامیکی و جلوگيری از احتمال شكستگی در لوله ها ، از غلتاندن و يا كشاندن لوله ها روي زمين پرهیز گردد.

دفتر مرکزی

کارخانه

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت پرشیا سفال آب اصفهان می باشد