برش و انشعاب گیری

برشگرهای لوله می تواند زمان بريدن لوله و عمليات لوله گذاری را در هنگامی كه نياز به استفاده از لوله های كوتاه باشد كاهش دهد. استفاده از برشگرها بيشتر در زمان اتصال يك لوله به آدم رو و يا اتصالات لوله ها در خط لوله و انشعابات كاربرد دارد.

انشعاب گیری در لوله های سرامیکی بوسیله دستگاه گرد بٌر و واشر B-Ring (جهت آب بندی) انجام می شود.